Now showing items 1635-1638 of 1638

  • Økonomisk velferdsteori og fordelingsaspektet 

   Fjeldstad, Odd-Helge (Arbeidsnotat, Working paper, 1992)
   Notatet behandler en del prinsipielle poenger som er vesentlige når fordelingsvirkninger av offentlige prosjekter i utviklingsland drøftes. Det teoretiske grunnlaget for velferdsfunksjonen forsøkes klargjort, og de teoretiske ...
  • Гуманитарная дипломатия 

   De Lauri, Antonio (CMI Brief, Report, 2021-04-01)
  • البحث عن قيادة فلسطينية 

   Løvlie, Frode; Ezbidi, Basem (CMI Brief vol. 10 no. 6, Report, 2011-12-21)
   تزعم هذه الورقة أنه حتى لو تم تحقيق مصالح ناجحة بين حركتي فتح وحماس، فإن ذلك لن يوفر للفلسطينيين القيادة التي يحتاجونها، حيث أن شرعيتهم الداخلية قد تآكلت جداً. وبدلاً من ذلك تزعم هذه الورقة كذلك أن الأمل في قيادة فلسطينية ...
  • (ترتیبات الحكم المؤقتة في البیئات الھشة وبیئات ما بعد الصراع) 

   Forster, Robert (Report, Research report, 2021-03-01)
   یقدم ھذا التقریر فھماً لترتيبات الحكم المؤقتة خلال التحولات السیاسیة الجوھریة وطریقة عملها على مستوى الممارسة العملیة. ترتیبات الحكم المؤقتة ھي إطار مؤسسي أنشئ لیكون بمثابة 'الجسر' الذي ینقل بلداً ما من حالة الشلل الحكومي ...