Show simple item record

dc.contributor.authorFjeldstad, Odd-Helge
dc.date.accessioned2008-03-05T08:13:44Z
dc.date.accessioned2017-03-29T09:12:21Z
dc.date.available2008-03-05T08:13:44Z
dc.date.available2017-03-29T09:12:21Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0804-3639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435814
dc.description.abstractSt. meld. nr. 19 (1995-96) tar til orde for en sterkere binding av bistandsmidlene til norske eksportleveranser og norske investeringer i u-land. Meldingen tar videre til orde for at bistandssamarbeidet skal utvides til også å inkludere vekstøkonomier i Asia. Det er disse landene som i denne sammenhengen er mest interessante for norsk næringsliv. I dette notatet stiles det spørsmål både ut fra effektivitets- og fordelingshensyn, ved en slik omlegging av bistandspolitikken. Tilgangen på kommersiell finansiering og kreditt til eksport og investeringer i land i øst og sørøst Asia er i dag generelt svært god. Finansiering av slike tiltak over bistandsbudsjettet betyr derfor i praksis at en subsidierer tiltak som mest sannsynlig ville blitt gjennomført uansett. Denne støtten går dermed på bekostning av tiltak i land der behovene er større og kommersiell finansiering kun i begrenset grad er tilgjengelig.
dc.language.isonor
dc.publisherChr. Michelsen Institute
dc.relation.ispartofseriesCMI Working paper
dc.relation.ispartofseriesWP 1996: 4
dc.subjectBistand
dc.subjectBundet bistand
dc.subjectNæringsutvikling
dc.titleBistand og næringsutvikling. Noen kommentarer til St. meld. nr. 19 (1995-96)
dc.typeWorking paper


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record