• Mellom politikk og statistikk: Globale fellesgoder i utviklingspolitikken 

      Hagen, Rune Jansen; Selbervik, Hilde Beate (Research report, 2021-09-01)
      Alle land og innbyggere er tjent med et stabilt klima og en pandemifri og fredelig verden. Men hvordan kan vi best sikre oss at slike globale fellesgoder opprettholdes og fremskaffes? Hvordan skal man fordele kostnadene, ...