• Joint review of IWGIA's framework agreements with Danida and Norad 

      Enghoff, M.; Jørgensen, A.; McNeish, J.A.; Jørgensen, A.B.; Arnegaard, T. (Norad Report Review 10/2009, Research report, 2009-04-01)
      Sammen med Danida, gjennomførte Norad i 2008 en gjennomgang av IWGIAs organisasjon og virksomhet som grunnlag for vurdering av videre samarbeid med organisasjonen. Om IWGIA IWGIA er en av de viktigste internasjonale ...