Show simple item record

dc.contributor.authorSpissøy, Arild
dc.date.accessioned2008-02-22T08:45:32Z
dc.date.accessioned2017-03-29T09:13:20Z
dc.date.available2008-02-22T08:45:32Z
dc.date.available2017-03-29T09:13:20Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-8062-082-6
dc.identifier.issn0805-505X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436102
dc.description.abstractMyndigheter, internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner ser på selskapers sosiale ansvarlighet (SSA) som et effektivt virkemiddel til å nå samfunnsmessige mål, som for eksempel vern av naturmiljø, fattigdomsbekjempelse og bedring av helsetjenester. Myndigheter ønsker næringslivets deltagelse i mer enn bare økonomisk utvikling. FNorganisasjoner inviterer selskaper til å delta i partnerskap for å nå Millenniummålene. I denne rapporten defineres SSA som en praksis. Den går kun kort inn i den normative debatten. Rapportens teoretiske del presenterer en modell for hvordan selskaper velger SSA -nivå. Modellen tar hensyn til at en drivkraft er ønske om profitt, men at også andre mål kan være viktige drivkrefter. Modellen predikerer; a) at selskaper vil velge et SSA-nivå høyere enn null, selv under perfekt konkurranse; og b) at selskaper som verdsetter SSA i seg selv, velger et høyere nivå på SSA enn selskaper som kun verdsetter profitt. Den empiriske delen utforsker SSA-situasjonen i vestlige og lokale selskaper i Malaysia, og undersøker motivasjonen for denne praksisen. Studien konkluderer med at vestlige selskaper har bedre arbeidsforhold og miljøstandarder, mens lokale bedrifter i større grad støtter sosiale institusjoner i de nærmiljøene de opererer. Vestlige selskaper mener at profitt er den viktigste drivkraften, mens lokale bedrifter for en stor del forklarer deres støtte til sosiale institusjoner med moralske regler. SSA oppfattes som en nødvendighet, eller snarere en plikt, for lokale bedrifter. Til slutt diskuterer rapporten hva myndigheter kan gjøre for å få næringslivet til heve innsatsen i forhold til samfunnsmessige mål. Den spesifiserer en liste med politikkanbefalinger, som kan øke SSA-nivået både i lokale og vestlige selskaper.
dc.language.isonor
dc.publisherChr. Michelsen Institute
dc.relation.ispartofseriesResearch report
dc.relation.ispartofseriesR 2004: 7
dc.subjectBedrifter
dc.subjectSosial ansvarlighet
dc.subjectMalaysia
dc.titleSelskapers sosiale ansvarlighet. En teoretisk analyse og empirisk undersøkelse av bedrifter i Malaysia
dc.typeResearch report


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record