Show simple item record

dc.contributor.authorSkaar, Elin
dc.date.accessioned2008-02-29T13:30:05Z
dc.date.accessioned2017-03-29T09:13:07Z
dc.date.available2008-02-29T13:30:05Z
dc.date.available2017-03-29T09:13:07Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0804-3639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436033
dc.description.abstractKoplinga mellom menneskerettar og næringslivsinteresser har for alvor vorten satt på dagsorden dei siste par åra. I stadig sterkare grad vert det stilt krav til bedriftane om at dei ikkje kan forhalda seg passivt til brot på menneskerettane i land dei investerar i. Men korleis veg ein profitt og moral opp mot einannan? Med utgangspunkt i ein analytisk modell for samsvaret mellom aktørar og sanksjonar gjev dette arbeidsnotatet eit oversyn over ulike reaksjonsmønster i samband med grove brot på menneskerettane. Kva er mest effektivt? Dialog og samhandel eller økonomiske sanksjonar? Norske styresmakter sine reaksjonar på grove brot på menneskerettane vert drøfta, og forfattaren tek til slutt opp nokre av dei verdivala internasjonalt engasjerte norske bedrifter står ovanfor. Dette notatet vart skreve som eit paper til konferansen "Handel og menneskerettar" , halde på Chr. Michelsens Institutt hausten 1996.
dc.language.isonor
dc.publisherChr. Michelsen Institute
dc.relation.ispartofseriesCMI Working paper
dc.relation.ispartofseriesWP 1998: 2
dc.subjectMenneskerettigheter
dc.subjectNæringsliv
dc.subjectHandel
dc.subjectØkonomiske sanksjoner
dc.subjectNorge
dc.titleProfitt eller moral? Ein diskusjon om næringslivsinteresser og menneskerettar
dc.typeWorking paper


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record