• Islam, menneskerettigheter og utviklingsprosesser 

      Gule, Lars (Rapport, Research report, 1991)
      Denne studien undersøker islams forhold til menneskerettighetene og muligheten for en utvikling av islamsk tenkning til også å omfatte den moderne menneskerettighetstanken. Med utgangspunkt i framveksten av forskjellige ...