• China in Africa. Implications for Norwegian Foreign and Development Policies 

   Tjønneland, Elling N.; Brandtzæg, Bjørn; Kolås, Åshild; Le Pere, Garth (Research report, Research report, 2006)
   China’s development will affect the history of the twenty-first century, and perhaps nowhere more importantly than in Africa. The emergence of China introduces new opportunities for Africa, new challenges and new imponderables ...
  • Hvordan gjøre gode ting bedre? Norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland 

   Kolstad, Ivar; Wiig, Arne; Larsen, Heidi (Research report, Research report, 2008)
   Norske bedrifter opererer i en rekke utviklingsland, hvor problemer med fattigdom, dårlig styresett og brudd på menneskerettigheter ofte er store. Når man går inn i denne typen land, stilles man overfor store utfordringer ...
  • What determines Chinese outward FDI? 

   Kolstad, Ivar; Wiig, Arne (CMI Working paper, Working paper, 2009)
   Chinese outward foreign direct investment (FDI) has increased substantially in recent years. Though this has generated considerable interest in the motivations and drivers of Chinese investment abroad, there have been few ...