• Politisk liberalisering og økonomisk reform 

      Skålnes, Tor (Arbeisnotat, Working paper, 1992)
      Notatet bygger på et foredrag for hovedfagsstudenter i sammenlignende politikk på "Finseseminaret" i februar 1992. Teorier om sammenhengen mellom demokrati og økonomisk liberalisering gjennomgås og diskuteres med referanse ...