• Økonomisk velferdsteori og fordelingsaspektet 

      Fjeldstad, Odd-Helge (Arbeidsnotat, Working paper, 1992)
      Notatet behandler en del prinsipielle poenger som er vesentlige når fordelingsvirkninger av offentlige prosjekter i utviklingsland drøftes. Det teoretiske grunnlaget for velferdsfunksjonen forsøkes klargjort, og de teoretiske ...