• "Kvinner i utvikling" i Gambia. Nye kjønnsrelasjoner med hjelp fra Verdensbanken? 

   Skramstad, Heidi (Arbeidsnotat, Working paper, 1992)
   I artikkelen diskuteres sannsynligheten for at jordbruks- og helsekomponenten i et stort, nylig igangsatt prosjekt, Kvinner i utvikling i Gambia, skal kunne imøtekomme kvinners kjønnsrelaterte behov. Artikkelen konkluderer ...
  • Verdensbankens verdensbilde 

   Fjeldstad, Odd-Helge (Research report, Research report, 1992)
   Denne studien gir en kort presentasjon av hovedpunktene i Verdensbankens "World Development Reports" for 1990, 1991 og 1992, og drøfter kritisk de mest sentrale problemstillingene i rapportene. Rapportene framstår som ...