• No er ikkje tida for arbeidsro 

      Skaar, Elin (Others, 2022-05-01)
      GRANSKING: Her er ei oppmoding til sannings- og forsoningskommisjonen: Skap debatt, skap forventningar og involver majoritetsbefolkinga. Få oss til å venta på sluttrapporten med entusiasme!