• Oljefondets 'second-best' rolle 

      Søreide, Tina (Others, 2012-03-22)
      Statens Pensjonsfond Utland (SPU) investeres for å sikre god avkastning til den norske stat, men har en funksjon utover sitt mandat som finanspolitisk virkemiddel gjennom muligheten til å utelukke selskaper etter en etisk ...