• Representerer opphavsmerking en konkurransevridende faktor? 

      Wiig, Arne (Research report, Research report, 1993)
      Denne rapporten analyserer i hvilken grad tvungen opphavsmerking for klær representerer en konkurransevridende faktor. Konkurranservidningen består dels i at produkter med samme kvalitet oppnår ulik pris, og dels i at ...