• Ingen trygg havn for palestinske flyktninger fra Syria 

      Berg, Kjersti G. (Others, 2015-01-01)
      Ingen trygg havn for palestinske flyktninger Kjersti Berg En Palestinsk flyktning fra Syria kan ikke pa° lovlig vis søke trygghet over grensen i nabolandene. Hun møter stengte dører hvor hun vender seg. ...