• Nye utfordringer til islamsk feminisme: Kvinneaktivismens mange ansikter i Sudan og Iran 

      Bøe, Marianne; Tønnessen, Liv (Tidsskrift for kjønnsforskning vol. 4 no. 4, Journal article; Peer reviewed, 2011-09-01)
      Flere tiår med islamisering i Sudan og Iran har resultert i en fremvekst av islamsk feminisme. På samme tid fremstår kvinneaktivismen i de to landene fremdeles som mangfoldig og innbefatter både islamsk og sekulær feminisme, ...