• Palestina. Fakta på bakken 

      Berg, Kjersti G. (Book, 2023-03-01)
      Et nytt perspektiv på Palestina. Hva kan det palestinske landskapet, flyktningleirer, bygninger og hus fortelle oss om utviklingen av konflikten i Palestina de siste 100 årene? I denne lille boka tar ...