• Verdensbankens verdensbilde 

   Fjeldstad, Odd-Helge (Research report, Research report, 1992)
   Denne studien gir en kort presentasjon av hovedpunktene i Verdensbankens "World Development Reports" for 1990, 1991 og 1992, og drøfter kritisk de mest sentrale problemstillingene i rapportene. Rapportene framstår som ...
  • Økonomisk velferdsteori og fordelingsaspektet 

   Fjeldstad, Odd-Helge (Arbeidsnotat, Working paper, 1992)
   Notatet behandler en del prinsipielle poenger som er vesentlige når fordelingsvirkninger av offentlige prosjekter i utviklingsland drøftes. Det teoretiske grunnlaget for velferdsfunksjonen forsøkes klargjort, og de teoretiske ...