• Just Faaland – en verdensborger i Bergen 

      Isaksen, Jan; Jansen, Eirik G. (Book, 2017-11-01)
      Denne boken er en hyllest til Just Faaland som døde i februar 2017. Just Faaland bygget opp det som i dag er Chr. Michelsens Institutt i Bergen. Han var leder for avdelingen for utviklingsforskning ved instituttet fra ...