• Demokratiassistanse i Afrika 

   Amundsen, Inge (Others, 2011-11-01)
   Kurs i "Demokratiassistanse og demokratisering", Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), Universitetet i Bergen. 11. november 2011
  • Politisk liberalisering og økonomisk reform 

   Skålnes, Tor (Arbeisnotat, Working paper, 1992)
   Notatet bygger på et foredrag for hovedfagsstudenter i sammenlignende politikk på "Finseseminaret" i februar 1992. Teorier om sammenhengen mellom demokrati og økonomisk liberalisering gjennomgås og diskuteres med referanse ...