• Afrikas økonomiske krise - finnes det grunnlag for reformer? En elementær innføring 

   Ofstad, Arve (Arbeidsnotat, Working paper, 1992)
   Dette arbeidsnotatet gir en kort oversikt og innføring i den økonomiske situasjonen for landene i Afrika sør for Sahara. På omtrent alle utviklingsindikatorer ligger de afrikanske landene nederst, både individuelt og som ...
  • Politisk liberalisering og økonomisk reform 

   Skålnes, Tor (Arbeisnotat, Working paper, 1992)
   Notatet bygger på et foredrag for hovedfagsstudenter i sammenlignende politikk på "Finseseminaret" i februar 1992. Teorier om sammenhengen mellom demokrati og økonomisk liberalisering gjennomgås og diskuteres med referanse ...